Video


805 Best Match | Shakarpur Vs Dhadiala | Kandhala Jattan (Hoshiarpur) Kabaddi Cup 14 Nov 2021

Duration : 34:37
Views : 364
Discription : 805 Best Match | Shakarpur Vs Dhadiala | Kandhala Jattan (Hoshiarpur) Kabaddi Cup 14 Nov 2021 Dhadiala Player : Arsh Chohla sahib, Makhan Makhi, Preet Ladhu, Arsh Barsalpur, sabha Kala Naur, Bullet Khiranwali, Sukha Magha, Jassa Bana,Jota Mehmadwal, Shakarpur Player : Faryad Ali, Inderjit Kalsian Shankar Sandhwan, Deep Daburji, Resham Chaba, Sunyara Talwandi Chaudhrian, Raju Saner, Raju Shahpur, Gopi Kairon


COMMENTSCopyright © 2020 365 SMART NETWORK All rights are Reserved.