Blog

Kabaddi Blog

Bhogpur (Jalandhar) Kabaddi Tournament 24 Nov 2019 1st : Sh...

26th Nov, 19 02:15:16 PM by Kabaddi365.com in Tournament Result

Bhogpur (Jalandhar) Kabaddi Tournament 24 Nov 2019

1st : Shakarpur (31.5) 61,000/-

2nd : Boparai (10) 41,000/-

Best Raider : Shazi Shakarpur, Sheela Kandhala

Best Stopper : Aman Sunyara, Makhan Gujjar

Best : 21,000/-Comments

Copyright © 2020 365 SMART NETWORK All rights are Reserved.